Minister Jetten wil dat alle energiebedrijven jaarlijks salderen

sep 27, 2022Zonne-energie0 Reacties

Minister Jetten heeft na Kamervragen gesteld dat energiebedrijven op jaarbasis de salderingsregeling voor zonnepanelen moeten toepassen en niet op maand- of jaarbasis, zoals nu nog weleens gebeurt. Uit de Elektriciteitswet zou volgens de minister niet exact blijken over welke periode de saldering van afgenomen en teruggeleverde elektriciteit plaats dient te vinden.

‘Maar dit blijkt wel duidelijk uit het amendement waardoor de salderingsregeling in 2004 van kracht is geworden’, aldus Jetten. ‘De intentie van de salderingsregeling is dat de hoeveelheden op jaarbasis gesaldeerd moeten worden, zodat het overschot aan opwekking in de zomer kan worden gesaldeerd tegen het overschot aan afname in de winter.’
‘Dit blijkt ook uit de wijze waarop de salderingsregeling tot voor kort werd uitgevoerd: de ingevoerde en onttrokken elektriciteit werden gesaldeerd op de jaarnota’, vervolgt de minister. ‘Indien er na saldering sprake is van meer afname dan invoering, dan wordt het meerdere gefactureerd aan de klant.’

Jetten wilde verder geen uitspraken doen over tegen welk tarief deze ‘overtollige’ kilowatturen zouden moeten worden gefactureerd. ‘Indien er sprake is van meer invoering dan afname, dan betaalt de energieleverancier de klant over dat meerdere een vergoeding’, duidt hij. ‘Deze moet op grond van artikel 31c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 redelijk zijn. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hierop.’

Via een nota van wijziging zal minister Jetten nu gaan expliciteren dat de saldering altijd op jaarbasis moet plaatsvinden. ‘Totdat de salderingsregeling volledig is afgebouwd, is het de bedoeling dat de regeling wordt toegepast zoals deze oorspronkelijk was beoogd én zoals deze sinds 2004 ook consequent is toegepast. Dit houdt in dat de onttrokken elektriciteit en een percentage van de hoeveelheid ingevoerde elektriciteit op jaarbasis gesaldeerd moet worden. Ik ben dan ook van plan dit expliciet te maken door via een nota van wijziging in het voorliggende wetsvoorstel artikel 31c van de Elektriciteitswet 1998 hierop aan te passen.’

Nu de minister hier toch mee bezig is, wil hij meteen ook dat er een tweede punt aangepakt wordt. Er is momenteel namelijk niet wettelijk vastgelegd hoe de salderingsregeling toegepast dient te worden wanneer iemand een energiecontract heeft op basis van variabele (uurlijkse) tarieven en waarbij er dus ook een variabel tarief is in de factuurperiode. ‘In de nota van wijziging die ik de Tweede Kamer zal toesturen, wordt opgenomen dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld over de berekening van de jaarlijkse leveringskosten.’