06 - 10190175 info@evertal.nl

Subsidies en fiscale faciliteiten

Om de energietransitie te versnellen ondersteunt de overheid particulieren en grootverbruikers, die investeren in duurzame energie. Ook zonne-energiesystemen komen in aanmerking voor subsidies en fiscale faciliteiten.

Particulieren

Als particulier kunt u op drie manieren profiteren:
1. U kunt uw BTW (21%) terugvragen. Dat gaat heel simpel: een formulier invullen, opsturen en uw bankrekening in de gaten houden.
2. Sommige gemeenten hebben speciale subsidies voor de aanschaf van zonne-energiesystemen.
3. Sommige gemeenten verstrekken leningen met een laag tarief voor de aanschaf van zonne-energiesystemen.

Wij wijzen u de weg en helpen u uw voordelen binnen te halen.

Grootverbruikers

Bij zonne-energiesystemen voor bedrijven en non-profit organisaties gaat het vaak om omvangrijke installaties met honderden PV-panelen, meerdere omvormers en speciale schakelkasten. De overheden subsidiëren deze grootverbruikers om te investeren in zonne-energiesystemen aan de hand van een aantal subsidies en fiscale faciliteiten. Deze worden beschikbaar gesteld door verschillende organisaties: de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de provincies en de gemeenten. Daarnaast door organisaties als SNN.

Omdat iedere grote installatie haar eigen specifieke omstandigheden heeft, is sprake van honderd procent maatwerk. Ook in termen van subsidie en fiscale facilitering. Denk aan het totale op te wekken vermogen. Of aan de financiële situatie bij de opdrachtgever. Zo zijn sommige regelingen pas van toepassing vanaf een minimum aan op te wekken vermogen. Soms is ook inzicht in het eigen vermogen van de aanvrager noodzakelijk en is een minimaal eigen vermogen vereist om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Bekende regelingen zijn:
– De Energie Investerings Aftrek (EIA). Deze geldt voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren deze regeling uit.
– De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Dit is een subsidieregeling, die in tijdvakken (meestal een paar maanden) geldig is. De regel is ‘op=op’.
– Provinciale energielening. Voor een investering in duurzame energie kan een provincie, als daar een energieproject aan de orde is, een lening verstrekken tegen heel aantrekkelijke condities. Per provincie verschilt zo’n regeling. In Drenthe is hiertoe de Drentse Energie Organisatie (DEO) opgericht.
– Gemeentelijke energielening. Wat sommige provincies doen, zien we ook in sommige gemeenten: investeringen in duurzame energie stimuleren via leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Welke regelingen waar, onder welke voorwaarden en in welke periode van toepassing zijn, vraagt nader onderzoek. Graag helpt Evertal Solar u om te komen tot het meest aantrekkelijke pakket aan subsidies en fiscale faciliteiten.

Zorg voor uzelf.

Overweegt u over te stappen op zonne-energie, dan komen wij bij u thuis om uw situatie in kaart te brengen. Hoeveel elektriciteit verbruikt u? Hoeveel wilt u opwekken? Hoe draait de zon rondom uw huis, wat is de helling van uw dak? Is er plaats op een plat dak? Waar kan de omvormer het beste worden geplaatst en hoe leggen we de bekabeling aan? Hoe liggen de dakkapel en de dakdoorvoeren?

Wij meten de situatie op en doen u op basis van al deze gegevens een voorstel. Op basis hiervan kunt u zo efficiënt en effectief mogelijk uw eigen elektriciteit opwekken.

2 + 10 =