Privacy Statement

  • Home
  • Privacy Statement

Privacy Statement

Onze privacy state downloaden. 

PRIVACY BELEID EVERTALSOLAR

In het AVG protocol beschrijft Evertal Solar hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met Evertal Solar van doen hebben.

PRIVACYVERKLARING

Evertal Solar hanteert de volgende systemen voor het vastleggen van persoonsgegevens:

CRM (Customer Relationship Management)

Op basis van de door u aangeleverde NAW gegevens en indien mogelijk huidige verbruiksgegevens maakt Evertal Solar voor u een offerte gebaseerd op de ligging en locatie van uw woning, bedrijfspand etc. Deze offerte wordt digitaal bewaard op de Evertal Solar computer.

Evertal Solar werkt met het boekhoudkundig softwarepakket Snelstart voor het maken en versturen van facturen. Evertal Solar noteert in Snelstart de volgende gegevens:

Voor particulieren: Voor-/ Achternaam/ Tussenvoegsel/ Voorletter/ Adres/ Postcode/ Woonplaats/ Land/ Telefoonnummer/ E-mail adres.

Voor zakelijke opdrachtgevers: Bedrijfsnaam/ Voor-/Achternaamcontactpersoon/Adres/Woonplaats/ Telefoonnummer/ E-mail adres. BTW-nummer/KvK-nummer alleen indien de BTW verlegd dient te worden.

Deze gegevens zijn relevant voor het maken van een offerte/de overeenkomst en de materiaallijst voor het plaatsen van de zonnestroom installatie en het opmaken en versturen van de factuur. Evertal Solar bewaart uw gegevens om u in de toekomst, bij eventuele aanpassingen van uw systeem, storingen en service-gerelateerde activiteiten te kunnen helpen.

Evertal Solar registreert geen bijzondere persoonsgegevens.

Evertal Solar verkoopt uw gegevens niet aan derden. Evertal Solar zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het maken van uw offerte en/of het uitvoeren van uw order of levering van materiaal. Het gaat dan enkel om gegevens die daarvoor relevant zijn. Zowel Evertal Solar, als de door Evertal Solar ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

WEBSITE

Evertal Solar ontvangt uw aanvraag via het aanvraagformulier op www.Evertal Solar.nl Deze website is voorzien van Cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Evertal Solar gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Evertal Solar in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. De Evertal Solar cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website van Evertal Solar geen cookies ontvangt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt wordt er bovenaan het scherm, in het kader van de “cookie wet”, toestemming aan u gevraagd of het gebruik van cookies wel of niet toestaat.

BEVEILIGING

Toegang tot de computer van Evertal Solar kan alleen verkregen worden met een wachtwoord. Toegang tot het boekhoudkundig softwarepakket Snelstart is beveiligd met een eigen wachtwoord.

VERWERKERS

De accountant van Evertal Solar heeft toegang tot het boekhoudkundig softwarepakket Snelstart.

De websitebouwer van Evertal Solar heeft toegang tot de Evertal Solar website.

De medewerkers van of namens Evertal Solar, die de zonnepanelen bij u komen afleveren en/of monteren, ontvangen een opdrachtbevestiging met uw NAW gegevens. Toeleveranciers die materialen direct op het leveringsadres afleveren ontvangen van Evertal Solar de benodigde adres gegevens.

Verwerkers krijgen van Evertal Solar nadrukkelijk géén toestemming uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.

Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy Beleid van Evertal Solar, dan kunt u een e-mail sturen naar info@evertalsolar.nl. U heeft te allen tijde het recht op inzage en correctie van uw eigen gegevens. In het geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.