Ministerie verlengt subsidie voor zonnepanelen bij woningeigenaren aardbevingsgebied tot 1 juni 2023

nov 16, 2022Uncategorized0 Reacties

De subsidie Waardevermeerdering wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met 6 maanden verlengd tot 1 juli 2023. Deze subsidie is onder meer bedoeld voor Groningers in het aardbevingsgebied die hiermee bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen installeren en bestaat al sinds 2017. Het is bedoeld ter compensatie voor de (trage) afhandeling van de aardbevingsschade, die huizen hebben opgelopen ten gevolge van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg.

Inwoners die minimaal duizend euro schade hebben geleden kunnen deze subsidie vervolgens aanvragen en kunnen dan een bedrag van maximaal 4000 euro krijgen voor verduurzamings- of energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen. Staatssecretaris Vijlbrief komt met deze verlenging tegemoet aan de wensen van de regio en hoopt zo rust voor hen te creëren.

Naar verwachting kost deze verlenging zo’n 60 miljoen euro, aangezien het ministerie naast de 18 miljoen euro die nog over is van de huidige regeling nog eens 42 miljoen euro extra budget beschikbaar stelt. Afgelopen zomer werd het subsidiebudget nog met 75 miljoen euro verhoogd.

De Waardevermeerderingsregeling zal van 1 juni 2023 ook nog doorgaan, maar dan in een aangepaste vorm. Bewoners die een schademelding indienen na die datum, worden beoordeeld onder de nieuwe voorwaarden en krijgen de subsidie dan alleen nog als ze meer dan een jaar hebben moeten wachten op een schadebesluit van de IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen).