Grote Europese ambities voor zonne-energie, liefst gemaakt in Europa

mei 19, 2022Zonne-energie0 Reacties

Er is vandaag een veelomvattend plan gepresenteerd om onafhankelijk van Russische energie te worden, waaruit blijkt dat de Europese ambities voor zonne-energie groot zijn. Zo heeft Brussel het doel om het aantal zonnepanelen in 2025 verdubbeld te hebben en in 2030 nog eens te verdubbelen. In het plan is dan ook een verplichting om op nieuwbouw zonnepanelen te plaatsen opgenomen.

Volgens de Europese Commissie is zonne-energie namelijk een energiebron waarmee flink stappen te zetten zijn. Uiteindelijk zouden zonnepanelen 25% van de elektriciteitsvraag in Europa kunnen opwekken volgens bepaalde schattingen.

Het zal echter nog niet makkelijk worden om deze doelen te behalen, aangezien het elektriciteitsnet nu soms al overbelast raakt en arbeidskrachten om de panelen te installeren schaars zijn. Daarnaast staan er nu zo’n 1400 van de 1500 fabrieken wereldwijd in Azië, wat een bepaalde afhankelijkheid creëert. Chinese panelen hebben bepaalde andere nadelen zoals een hogere CO2-voetafdruk, een langere wachttijd en geen goede controle op de keten.

Deze problemen, maar ook de hoge transportkosten en de toenemende vraag naar zonnepanelen maakt het volgens zonne-energiedeskundige Arthur Weeber van onderzoeksbureau TNO dan ook een stuk interessanter om grote fabrieken voor zonnepanelen in Europa te bouwen. Alleen is de financiering hiervoor in veel gevallen nog niet rond.

“Europese investeerders willen rendement zien en de risico’s zijn relatief groot”, zegt Weeber. “In China zijn er veel subsidies waardoor ze goedkoper zijn. Er is dus geen gelijk speelveld.” Er komt financiële hulp om de risico’s voor investeerders te verlagen, meldt de Europese Commissie vandaag. Het is nog niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien. “Een zetje is zeer welkom”, reageert Weeber.

Kuijk van Energyra geeft echter aan dat meer financiële steun alleen niet genoeg zal zijn, ook kwalitatieve eisen zijn hierbij een belangrijk aspect. “Hecht bij aanbestedingen meer waarde aan slaafvrij en duurzamer produceren. En maak gebruik van Europese grondstoffen, dat scheelt echt al heel veel CO2”, zegt hij.

Om die reden exporteert Energyra dan ook 60% van hun panelen. “Onze panelen liggen in Canada, op de Noordpool en zelfs een aantal in Pakistan. Dat zijn klanten die waarde hechten aan hoe een paneel is gemaakt, wat er in zit en bereid zijn om wat meer te betalen.” Volgens Kuijk zit de grootste winst in het stimuleren van China om beter te produceren. “Dat doe je door kwaliteitseisen in de aanbesteding te stellen. Uiteindelijk zijn de ambities zo groot dat we niet zonder China kunnen.”