Consumentenbond vindt afbouw salderingsregeling slecht onderbouwd, wil solide terugleververgoeding

jan 16, 2023Uncategorized0 Reacties

De Consumentenbond maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de overheid de salderingsregeling voor zonnepaneelbezitters af wil bouwen. Om de aanschaf van zonnepanelen interessant te houden voor consumenten moet er op zijn minst een solide terugleververgoeding in de wet staan. Dit schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer.

Als het aan de Consumentenbond ligt, blijft salderen mogelijk. ‘Dat maakt het voor consumenten aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen en daarmee dragen ze bij aan de zo noodzakelijke energietransitie’, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘De kosten wegen daarbij op tegen de baten. Het sluit ook aan bij de wens van de overheid om panelen vooral op daken te leggen in plaats van op (landbouw)grond. En zonder salderen komt verduurzaming bij huurwoningen veel minder goed van de grond.’

Kosten
De overheid wil de salderingsregeling afbouwen vanwege de kosten. Maar die worden volgens de Consumentenbond overdreven. De energiebelasting op schone stroom zal in de toekomst alleen maar dalen. Daarmee dalen ook de overheidskosten voor saldering.

Ook gaat de minister er ten onrechte van uit dat zonnepanelen kopen en installeren steeds goedkoper wordt. Daardoor zou minder stimulans nodig zijn. Maar in werkelijkheid schommelen de materiaalprijzen voor zonnepanelen en stijgen de arbeidskosten.

Terugleververgoeding
Als de regeling wordt afgebouwd, dan moet het voor consumenten rendabel blijven om in zonnepanelen te investeren. Dat kan als consumenten een reële vergoeding krijgen voor de overtollige stroom die zij leveren aan het elektriciteitsnet.

Molenaar: ‘De overheid moet dat wettelijk vastleggen. Dat kun je niet aan de markt overlaten. We zien nu dat sommige leveranciers slechts een schamele 7% van de kale stroomprijs betalen voor teruggeleverde stroom.’

Maximum vergoeding
Minister Jetten (Energie en Klimaat) heeft al aangegeven dat de vergoeding minimaal 80% zou moeten zijn. Maar om de energiebranche tegemoet te komen, wil Jetten ook nadenken over een maximum aan dat minimumtarief. ‘Raar en onwenselijk’, vindt Molenaar. ‘Daarmee zijn we terug bij af. Er wordt gepraat over een maximum van €0,10. Als de kale prijs dan €0,40 is komt dat neer op een vergoeding van 25% van het kale leveringstarief. Zo stelt die garantie van minimaal 80% natuurlijk helemaal niets voor.’

De vergoeding wordt vastgelegd in regelgeving die tegelijk met de nieuwe Energiewet vanaf 2025 gaat gelden. De Consumentenbond pleit er toch voor om die minimumvergoeding nu al af te dwingen bij de leveranciers. Molenaar: ‘Er is geen enkele reden om te wachten tot 2025.’