Afbouw salderingsregeling opnieuw uitgesteld, nu naar 1 januari 2025

mei 24, 2022Zonne-energie0 Reacties

De afbouw van de salderingsregeling zal nog een jaar later ingezet worden, zo heeft minister Jetten laten weten. Waar eigenaren van zonnepanelen eerst vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs minder zouden mogen salderen, werd dit eerder al met een jaar uitgesteld en nu is dat dus zelfs opgeschoven naar 1 januari 2025.

Om de opgelopen achterstand hiervan in te halen, is het directe gevolg hiervan wel dat er direct 36% minder gesaldeerd mag worden vanaf 1 januari 2025. Het zou eerst telkens met 9% per jaar afgebouwd worden vanaf de 100% die het nu is, maar dit gaat dus vanaf 1 januari 2025 hard naar beneden naar 64%. Het blijft dan wel volgens dit wetsvoorstel 2 jaar lang die 64% en zakt daarna volgens het oorspronkelijke schema met 9 procent. Alleen van 2030 naar 2031 gaat het ineens van 28 naar 0 procent, wat ook oorspronkelijk al het geval was.

‘Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard en heeft daarom lang stilgelegen, wat maakt dat het voorstel moet worden aangepast’, aldus de minister. ‘Hiervoor zal ik voor de zomer een nota van wijziging indienen. Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met 2 jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd.’

‘De voorgestelde wijziging in het afbouwpad heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden’, stelt Jetten verder nog. ‘Met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant.’

In 2020 heeft TNO een rapport gemaakt met onder andere een rekenmodel voor de terugverdientijd voor zonnepanelen en Jetten heeft TNO nu opdracht gegeven deze te actualiseren. Hierbij zal dan ook rekening worden gehouden met de meest recente cijfers met betrekking tot de elektriciteitsprijzen belastingen en investeringskosten in zonnepanelen.

Voor de zomer wordt de Tweede Kamer dan nog over deze uitkomsten geïnformeerd. De minister besluit: ‘In de nota van wijziging zal ik daarnaast een eenmalig tussentijds meetmoment opnemen om de vinger aan de pols te houden om het afbouwpad te kunnen bijstellen, indien daar aanleiding toe zou zijn.’